Mangan JSC - MMC Trang chủ Tin tức Sản phẩm Thư viện ảnh Liên hệ
Ngày:25/9/2018
Dịch vụ
Báo cáo tài chính
Download bản cáo bạch
Khách hàng - Đối tác
Thư giản
TIỆN ÍCH
Tìm kiếm:
Liên kết nhanh:
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thống kê
Lượt truy cập:
982065
Số người Online:
29
NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan có vốn chủ sở hữu là 12.000.000.000 đồng (mười hai tỷ đồng chẵn). Ngày 28.07/2008 công ty chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội nhằm nâng cao vị thế tài chính, hình ảnh, tăng cường sự hiểu biết và quan tâm của nhà đầu tư và khách hàng đối với Công ty và sản phẩm của Công ty, tạo dựng hình ảnh tích cực của Công ty đối với xã hội và nhà đầu tư.

 

CHỈ TIÊU 31/12/2006 31/12/2007 % Tăng(Giảm)
so với năm 2006
31/03/2008
Tổng giá tài sản 18.333.207 22.059.216 20% 20.386.563
Vốn chủ sở hữu 9.182.861 15.639.243 70% 16.272.067
Doanh thu thuần 13.918.535 25.743.269 85% 5.569.652
Lợi nhuận gộp 5.625.919 10.369.809 84% 3.014.729
Lợi nhuận từ HĐKD 1.080.804 2.654.533 146% 1.43.200
Lợi nhuận khác  102.057 201.216 97% 4.740
Lợi nhuận trước thuế 1.182.861 2.855.750 141% 1.347.940
Lợi nhuận sau thuế 1.182.861 2.855.750 141% 1.159.228
Tỷ lệ chia cổ tức 11% 15%    

Gửi bài viết cho bạn bè      In bài này
TIÊU ĐIỂM
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
LOGO QUẢNG CÁO
DESIGNED BY TOPSOFT