Mangan JSC - MMC Trang chủ Tin tức Sản phẩm Thư viện ảnh Liên hệ
Ngày:25/9/2018
Dịch vụ
Báo cáo tài chính
Download bản cáo bạch
Khách hàng - Đối tác
Thư giản
TIỆN ÍCH
Tìm kiếm:
Liên kết nhanh:
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thống kê
Lượt truy cập:
982047
Số người Online:
11
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

MANGAN JSC & Hội đồng quản trị

1. Ông Phạm Như Tâm

 • Trình độ chuyên môn    :   Cử nhân đại học Nông nghiệp          
 • Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc - Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh)

2. Ông Nguyễn Đình Lân

 • Trình độ chuyên môn    :  Kỹ sư mỏ địa chất    
 • Chức vụ công tác hiện nay: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Giám đốc Công ty
 • Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

3. Ông Bùi Văn Minh

 • Trình độ chuyên môn    : Cử nhân đại học Tài chính kế toán
 • Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT - Công ty CP khoáng sản Mangan
 • Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó phòng tài chinh kế toán- Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh)

4. Ông Đinh Quang Tuấn

 • Trình độ chuyên môn    :   Cử nhân đại học Luật           
 • Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Mangan
 • Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

 5. Ông Nguyễn Trọng Tuyên

 • Trình độ chuyên môn    : Đại học Mỏ địa chất
 • Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT công ty cổ phần khoáng sản Mangan
 • Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Trưởng phòng mỏ - Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

 MANGAN JSC & Ban kiểm soát

1. Bà Lê Thị Thanh

 • Trình độ chuyên môn    :  Cử nhân đại học Công đoàn
 • Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Khoáng sản Mangan
 • Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Nhân viên phòng kế toán, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

2. Ông Thân Văn Quế

 • Trình độ chuyên môn    :  Kỹ sư đại học mỏ địa chất
 • Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
 • Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty

3. Bà Trần Thị Nga

 • Trình độ chuyên môn    :  Trung cấp Tin học  kinh tế
 • Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên ban kiểm soát
 • Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

 Kế toán trưởng

3. Ông Nguyễn Đức Dũng

 • Trình độ chuyên môn    :  Cử nhân kinh kế, chuyên ngành kế toán
 • Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng công ty CP khoáng sản Mangan
 • Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

   

Gửi bài viết cho bạn bè      In bài này
TIÊU ĐIỂM
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
LOGO QUẢNG CÁO
DESIGNED BY TOPSOFT