Mangan JSC - MMC Trang chủ Tin tức Sản phẩm Thư viện ảnh Liên hệ
Ngày:25/9/2018
Dịch vụ
Báo cáo tài chính
Download bản cáo bạch
Khách hàng - Đối tác
Thư giản
TIỆN ÍCH
Tìm kiếm:
Liên kết nhanh:
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thống kê
Lượt truy cập:
982069
Số người Online:
33
GIỚI THIỆU CHUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MANGAN

         Công ty Cổ phần Mangan có tiền thân là xí nghiệp Mangan được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ-CT ngày 09/02/2001 của Giám đốc Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (nay là Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh -tên giao dịch: MITRACO Hà Tĩnh). MITRACO Hà Tĩnh là một Doanh nghiệp Nhà nước có 23 đơn vị thành viên trực thuộc, với gần 3.000 cán bộ công nhân viên, hàng trăm kỹ sư và cán bộ kỹ thuật, hàng ngàn công nhân lành nghề, được chuyên môn hoá với trình độ KHKT cao, toàn bộ hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh đều được áp dụng và đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2000.

   

Mangan.jpg

        Với sự phát triển nhanh chóng của Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, năm 2003 xí nghiệp Mangan được chuyển thành Công ty Mangan, trực thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, theo Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2005, thực hiện chủ trương của Đảng- Nhà nước chuyển đổi mô hình sản xuất từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần. Với sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty Mangan từng bước thực hiện sắp xếp lại Doanh nghiệp theo Quyết định số 1299/QĐ- UBND ngày 06/12/2005 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Mangan thành Công ty Cổ phần Mangan, trực thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

         Công ty Cổ phần Mangan có vốn chủ sở hữu là 8.000.000.000 đồng (tám tỷ đồng chẵn). Khi cổ phần hoá, vốn chủ sở hữu này được chia thành 800.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Quá trình tăng vốn điều lệ

Đơn vị: Đồng

Thời điểm

Nguồn tăng

Vốn điều lệ

(a)

Vốn nhà nước

(b)

Tỷ lệ

(b/a)

Khi thành lập công ty cổ phần (Tháng 3/2006)

 

8.000.000.000

5.500.000.000

68,75%

Lần 1

(Tháng 12/2007)

Phát hành thêm:

4.000.000.000

12.000.000.000

6.120.000.000

51%

 

Mục đích của việc phát hành tăng vốn:

  • Giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng và mua sắm thêm máy móc, thiết bị cho 02 xưởng, Bắc Sơn và Động Kèn.  Dự kiến chi phí phát sinh cho 01 xưởng mới vào khoảng 2.5 tỷ Đồng;
  • Đẩy mạnh hoạt động thăm dò các vỉa quặng mới để mở rộng khai thác;
  • Nghiên cứu chế biến sâu sản phẩm Mangan;
  • Tái cấu trúc nguồn vốn để cải thiện cơ cấu tài chính hiện tại của công ty.


 

Gửi bài viết cho bạn bè      In bài này
TIÊU ĐIỂM
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
LOGO QUẢNG CÁO
DESIGNED BY TOPSOFT